Maj±tek Muzeum

Lista dokumentów dostępnych w wybranej kategorii:

Tytuł dokumentu Data utworzenia Data modyfikacje Autor
Bilans na dzień 31.12.2012 roku 2013-11-19 13:11:01 2013-11-19 14:11:37 Krystian Hadasz
Bilans na dzień 31.12.2013 roku 2016-01-23 20:01:50 2016-01-23 20:01:50 Krystian Hadasz
Bilans na dzień 31.12.2014 roku 2016-01-23 21:01:59 2016-01-23 21:01:59 Krystian Hadasz
Maj±tek Muzeum 2006-05-30 12:00:00 2006-05-30 12:00:00 Wojciech Grzyb
Rachunek zysków i strat 2013 2016-01-23 20:01:56 2016-01-23 20:01:56 Krystian Hadasz
Rachunek zysków i strat 2014 2016-01-23 21:01:39 2016-01-23 21:01:39 Krystian Hadasz
Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok 2019-11-02 15:00:10 2019-11-02 15:00:10 Wojciech Grzyb
Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok 2018-11-02 15:12:23 2018-11-02 15:12:23 Wojciech Grzyb
Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok 2018-11-02 15:13:12 2018-11-02 15:13:12 Wojciech Grzyb
Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok 2018-11-02 15:14:44 2018-11-02 15:14:44 Wojciech Grzyb
Rachunek zysków i strat 2012 2013-11-19 15:11:15 2013-11-19 15:11:34 Krystian Hadasz

Ilo¶ć wszystkich dokumentów w kategorii: 11

Ilo¶ć wy¶wietleń tej kategorii: 3385