Rejestr zmian
TytułOperacjaData wykonaniaAutor
Dane adresowe Utworzono dokument2006-05-30 12:00:00Krystian Hadasz
Maj±tek Utworzono dokument2006-05-30 12:00:00Krystian Hadasz
Mapa serwisu Utworzono kategorię2006-05-30 12:00:00Krystian Hadasz
Redakcja Utworzno kategorię2006-05-30 12:00:00Krystian Hadasz
Status prawny Utworzono dokument2006-05-30 12:00:00Krystian Hadasz
Statut Utworzono dokument2006-05-30 12:00:00Krystian Hadasz
Struktury organizacyjne Utworzono dokument2006-05-30 12:00:00Krystian Hadasz
Tryb działania Utworzono dokument2006-05-30 12:00:00Krystian Hadasz
Wyszukiwarka Utworzono kategorię2006-08-29 14:12:02Krystian Hadasz
Rejestr zmiany Utworzono kategorię2006-08-31 16:21:16Krystian Hadasz
Bilans na dzień 31.12.2007 roku (BILANS na dzień 31.12.2007 roku) Utworzono dokument2008-08-25 19:43:16Krystian Hadasz
Rachunek zysków i strat (RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)) Utworzono dokument2008-08-25 23:48:30Krystian Hadasz
Bilans na dzień 31.12.2007 roku (BILANS na dzień 31.12.2007 roku) Zmieniono dokument2008-08-26 12:08:12Krystian Hadasz
Rachunek zysków i strat Zmieniono dokument2008-08-26 12:08:46Krystian Hadasz
Bilans na dzień 31.12.2007 roku Zmieniono dokument2008-08-26 12:08:22Krystian Hadasz
Bilans na dzień 31.12.2012 roku (Bilans na dzień 31.12.2012 roku) Dodano dokument2013-11-19 13:11:01Krystian Hadasz
Bilans na dzień 31.12.2012 roku Zmieniono dokument2013-11-19 14:11:37Krystian Hadasz
Rachunek zysków i strat 2012 (Rachunek zysków i strat 2012) Dodano dokument2013-11-19 15:11:34Krystian Hadasz
Rachunek zysków i strat 2012 Zmieniono dokument2013-11-19 15:11:15Krystian Hadasz
Struktury organizacyjne Zmieniono dokument2013-11-19 15:11:46Krystian Hadasz
Status prawny Zmieniono dokument2013-11-19 15:11:22Krystian Hadasz
Zamówienia publiczne Utworzono kategorię2013-11-19 15:11:24Krystian Hadasz
Dane adresowe Zmieniono dokument2013-11-19 15:11:44Krystian Hadasz
Bilans na dzień 31.12.2007 roku Usunięto dokument2013-11-20 13:11:59Krystian Hadasz
Rachunek zysków i strat Usunięto dokument2013-11-20 13:11:15Krystian Hadasz
Statut Dodano dokument2013-11-20 13:11:07Krystian Hadasz
statutnowy Zmieniono dokument2013-11-20 13:11:53Krystian Hadasz
Uchwała Dodano dokument2013-11-20 13:11:38Krystian Hadasz
Zapytanie ofertowe na ochrone muzeum Dodano dokument2014-04-07 19:04:39Krystian Hadasz
Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach. Dodano dokument2016-01-23 19:01:12Krystian Hadasz
Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na ochronę muzeum. Dodano dokument2016-01-23 20:01:01Krystian Hadasz
Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na ochronę muzeum. Zmieniono dokument2016-01-23 20:01:23Krystian Hadasz
Bilans na dzień 31.12.2013 roku Dodano dokument2016-01-23 20:01:50Krystian Hadasz
Rachunek zysków i strat 2013 Dodano dokument2016-01-23 20:01:56Krystian Hadasz
BILANS nBILANS na dzień 31.12.2014 rokua dzień 31.12.2014 roku Dodano dokument2016-01-23 21:01:59Krystian Hadasz
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dodano dokument2016-01-23 21:01:39Krystian Hadasz
Dane adresowe Zmieniono dokument2018-06-01 12:54:10Wojciech Grzyb
Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok Dodano dokument2019-11-02 15:00:10Wojciech Grzyb
Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok Zmieniono dokument2018-11-02 15:12:23Wojciech Grzyb
Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok Zmieniono dokument2018-11-02 15:13:12Wojciech Grzyb
Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok Zmieniono dokument2018-11-02 15:14:44Wojciech Grzyb

Ilo¶ć operacji: 41

Ilo¶ć wy¶wietleń strony: 6691