Zapytanie ofertowe na ochrone muzeum

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe na ochrone muzeum

Muzeum Miejskie w Siemianowicach ¦l±skich zaprasza do złożenia ofert na ochronę muzeum.

Kryterium wyboru oferty: cena

Miejsce wykonywania usługi: Muzeum Miejskie w Siemianowicach ¦l±skich ul. Chopina 6, 41-100 Siemianowice ¦l.

Terminy płatno¶ci: do 30 dni od dnia otrzymania faktury

Wycenę należy umie¶cić w formularzu ofertowo-cenowym – zał±cznik nr 1.

Oferty należy składać do godz. 12.00, do 17 kwietnia 2014 r. za po¶rednictwem usług pocztowych lub kurierskich, poczty elektronicznej muzeum_siemianowice@poczta.onet.pl lub osobi¶cie w sekretariacie Muzeum.

Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo odst±pienia od udzielenia zamówienia w przypadku przekroczenia planowanego budżetu na realizację przedmiotowego zadania.

Liczba wy¶wietleń tego dokumentu: 872

Data modyfikacji dokumentu: 2014-04-07 19:04:39

Autor dokumentu: Krystian Hadasz

Rejestr zmian: Zapytanie ofertowe na ochrone muzeum