Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na ochronę muzeum.

Nazwa dokumentu: Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na ochronę muzeum.

Siemianowice ¦l, 17.04.2015r.

Protokół

W wyniku zapytania ofertowego Muzeum Miejskiego dnia 07 kwietnia 2015r. na ochronę Muzeum Miejskiego w Siemianowicach ¦l±skich termin przesłania ofert 17.04.2015r. godz. 12.00.

W wyznaczonym terminie Muzeum Miejskie otrzymało 5 oferty (zał±cznik Nr 1), żadna oferta nie został odrzucona.

Wybrano ofertę firmy „SOKÓŁ IMPULS MONITORING” Sp. z o.o., ul. Orzeszkowej 22, 41-103 Siemianowice ¦l. Cena netto za jedn± roboczogodzinę 4,97 zł.

Wybrana oferta otrzymała 100 pkt według ceny jako jedynego kryterium zapytania. Koszt całego zamówienia mie¶ci się w planie finansowym Muzeum Miejskiego.

DYREKTOR MUZEUM
mgr. Krystian Hadasz

Liczba wy¶wietleń tego dokumentu: 520

Data modyfikacji dokumentu: 2016-01-23 20:01:23

Autor dokumentu: Krystian Hadasz

Rejestr zmian: Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na ochronę muzeum.