Struktury organizacyjne

Nazwa dokumentu: Struktury organizacyjne

Dyrektor - mgr Krystian Hadasz

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodz± następuj±ce działy:

Szczegółow± organizację wewnętrzn± Muzeum oraz zakres działania poszczególnych działów okre¶la Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, który opiniuje w imieniu Organizatora Prezydent Miasta Siemianowice ¦l±skie.

Liczba wy¶wietleń tego dokumentu: 2570

Data modyfikacji dokumentu: 2013-11-19 15:11:46

Autor dokumentu: Krystian Hadasz

Rejestr zmian: Struktury organizacyjne