Status prawny

Nazwa dokumentu: Status prawny

Muzeum jest jednostką organizacyjną Gminy Siemianowice Śląskie, utworzoną na podstawie uchwały nr 161/91 Rady Miejskiej w Siemianowicach Śląskich z dnia 17 października 1991 roku, a jako samorządowa instytucja kultury Muzeum Miejskie zostało powołane Uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 368/2013 z dnia 9 maja 2013 roku, posiadającą osobowość prawną (Muzeum zostało wpisane do rejestru instytucji kultury miasta Siemianowice Śląskie, w księdze rejestrowej, poz. 3).

Dyrektorem Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich jest Krystian Hadasz.

Dyrektor Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich jednoosobowo reprezentuje instytucję na zewnątrz.

Muzeum został nadany numer identyfikacyjny REGON 272967168 oraz NIP 643 16 02 847. Numer konta bankowego 17 1050 1357 1000 0022 2605 2666. Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich działa w oparciu o następujące akty prawne: